mobile logo

Petimera: Coffees of Indonesia

“Each cup of it represents an imaginary voyage”

 

Sme novou spoločnosťou na slovenskom trhu, ktorá svoju činnosť zahájila len v máji 2017. Na Slovensko dovážame kávy priamo z Indonézie, všetky jednodruhové, výberové a 100%-né Arabiky.

  • Jednodruhová káva (Single origin). Máme v pláne dovážať na Slovensko 11 rôznych indonézskych káv zo 6 rôznych ostrovov Indonézie. Všetky pochádzajú buď z jednej plantáže alebo z plantáží jednej geografickej oblasti. Ak nie je uvedené inak, naše kávy sú obvykle rovnakej odrody;
  • Stupeň výberovej kávy (Specialty grade). Naše kávové zrná majú minimálny stupeň defektu (menej než 5 %) a sú preto skôr remeselným výrobkom než čírou komoditou. Všetky naše kávy sú ručne zberané a je im venovaná výnimočná pozornosť počas celého produkčného procesu – od pestovania, cez zber, spracovanie, triedenie, balenie, dovoz, uskladnenie, praženie, až po označenie. Všetky procesy sú takmer výlučne uskutočňované manuálne v striktne štandardizovaných postupoch;
  • 100 % Arabika, ktorej kávovníky je možné pestovať len v nadmorských výškach, presahujúcich 900 metrov. Kávu tohto druhu možno preto pestovať len v obmedzenom rozsahu a v kontexte geografických podmienok Indonézie prevažne v ťažko dostupnom teréne. Arabika sa vyznačuje menším množstvom kofeínu, sladšou chuťou a vyššou olejnatosťou v porovnaní s kávami typu Robusta. Výsledkom je jemná a vyvážená štruktúra.

Naše kávy dovážame priamo z Indonézie v podobe nespracovaných zelených zŕn, pričom vieme úplne presne stanoviť ich pôvod (často až k samotným farmárom, či ich združeniam).

Transport kávy sa uskutočňuje v osobitne navrhnutých vreciach pre poľnohospodárske produkty, aby sa zabránilo akýmkoľvek vplyvom vonkajšieho prostredia, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu, prípadne arómu kávy počas dlhej námornej dopravy z Indonézie.

Kávy čerstvo a v malých množstvách pražíme na Slovensku, aby sme vždy zaručili úplnú čerstvosť doručenej kávy.

Našu kávu balíme výlučne do balení, vybavených jednosmerným ventilom, aby sme zabránili vonkajším vplyvom (zabránenie prístupu vzduchu a vonkajšej vlhkosti) a predišli zároveň vyprchaniu arómy. Aby ste už raz otvorené balenie dokázali zachovať čerstvým po dlhší čas, naše balenie je vybavené uzatvárateľným tesniacim uzáverom.

Skrátka, berieme naše kávy vážne.